Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Rekisteriseloste

 

Kuntokoulu Grani Hyvä Olo Oy:n asiakasrekisterin rekisteriseloste

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Kuntokoulu Grani Hyvä Olo Oy, Asematie  26, 02700 Kauniainen (Y-tunnus: 2769931-7)

 

2. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Ann-Marie Nordström

 

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Normaali asiakassuhde edellyttää, että asiakkaan perustiedot ovat käytettävissä mahdollisissa yhteydenottotilanteissa. Asiakkaan mahdollinen kuvan tallentaminen järjestelmään sisältyy normaalin käyttötarkoituksen piiriin, tällä pyritään välttämään asiakaskorttien väärinkäytöt.

 

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa Kuntokoulu Grani Hyvä Olo Oy:n kanssa.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan nimi-, osoite- ja yhteystiedot. Laskutusasiakkaiden henkilö- tai y-tunnukset.

 

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröitäviltä itseltään saatavat tiedot. Tiedot tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä, kaupparekisteristä, Suomen Asiakastieto Oy:stä tai vastaavista tietolähteistä.

 

7. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle, mikäli asioita joudutaan saattamaan niiden käsiteltäviksi.

 

8. REKISTERIN SISÄINEN KÄYTTÖ

Rekisteri on henkilökunnan käytössä. Uudet asiakastiedot syötetään rekisteriin varauksen tekovaiheessa, ostotapahtumassa tai laskutustietojen syöttämisen yhteydessä. Asiakastietoja säilytetään rekisterissä tarvittava, lain vaatima aika.

 

8a. REKISTERIN SUOJAAMINEN

Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Käyttäjätunnus ja salasana annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle käyttöoikeus myönnetty. Käyttöoikeudet määrittelee rekisterin vastuuhenkilö yhdessä järjestelmän pääkäyttäjän kanssa. Rekisteritietojen muutoksista tallentuu käytönvalvontaa varten tieto. Käytöstä tallentuu käyttäjätunnus, aikaleima. Tiedot on suojattu tahalliselta ja tahattomalta tuhoutumiselta. Tiedostoista otetut varmuuskopiot säilytetään paloturvallisessa tilassa. Järjestelmän sisäiset tietoyhteydet on toteutettu suojatulla verkolla. Ulkopuoliset yhteydet on suojattu salatulla yhteydellä.

 

9. REKISTERIN YHDISTÄMINEN MUIHIN HENKILÖREKISTEREIHIN

Rekisteritietoja ei yhdistetä muihin henkilörekistereihin.

 

10. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Rekisteröidylle on ilmoitettu sopimuksentekovaiheessa, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään ja ylläpidetään Kuntokoulu Grani Hyvä Olo Oy:n toimistossa ja asiakaspalvelussa. Rekisteriseloste on nähtävissä Kuntokoulu Grani Hyvä Olo Oy:n toimistossa (Asematie 26, 02700 Kauniainen) sekä www-sivuilla osoitteessa www.liikuntastudiohyvaolo.fi.

 

11. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön Kuntokoulu Grani Hyvä Olo Oy:n toimipisteessä. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa.

 

12. TIEDON KORJAAMINEN

Tietojen virheettömyys tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä tai kaupparekisteristä. Tiedon korjaamisesta huolehtii pääsääntöisesti rekisterin vastuuhenkilöt ja/tai laskutusasioista vastaava henkilö.

 

13. KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointia varten.